Ruilen & Retourneren

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen (met uitzondering van sale items) zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- het product niet is gebruikt

- het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

- de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

- het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

- het product geen los tijdschrift of losse krant is

- het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

- Sale items kunnen niet geretourneerd worden

- De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via shopmitradi@gmail.com., indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van, www.MitRadiboutique.com, kan worden gedownload.

- De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan MITRADI, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

- De kosten voor retourneren komen in rekening van u.

- De consument dient de producten in originele verpakking te retourneren.

- Retourneren is geheel op eigen risico. 

 

 

Download the return form